0(212) 219 19 30 info@neayasam.com

Yaratıcı Drama

yaratıcı drama

Beden dili, nefes, ses ve diksiyon doğaçalma, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak
canlandırmalar yapılır.Bu canlandırma süreçleri bir eğitmen eşliğinde yürütülürken
kendiliğindenliğe (spontaniteye) şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır.
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.