0(212) 219 19 30 info@neayasam.com

Sinem Özer

sinem-ozer
Uzman Psikolog Sinem Özer
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden burslu mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir.Lisans eğitimi sırasında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesinde stajını tamamlamıştır. Ayrıca İstanbul Psikiyatri Enstitiüsü özel kliniğinde staj süresi boyunca akşamları dalına göre uzmanlarından psikopatoloji eğitimleri almıştır.Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakultesi Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Anabilimdallarında stajlar yapmış hasta visitlerine katılmış ve poliklinikte de danışan seanslarına katılmıştır.Yüksek Lisans eğitiminde ise NP İstanbul Hastanesinde staj yapmış ve süpervizyonunu tamamlamıştır.’Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısı almış hastalarda OKB’nin alt tipi ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkiyi’ araştırmış ve tez halinde sunmuştur.Eğitimi süresince birçok kongre ve seminere katılmıştır.Prof.Dr.Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı terapi eğitimini almıştır.Alp Karosmanoğlu’ndan ise ŞEMA Terapisi eğitimi almaktadır.Şu anda Nea Yaşam Merkezi’nde yaşam koçu ve diyetisyen işbirliği ile motivasyonel görüşme seansları yürütmekte ve klinik alanda danışan görmektedir.Depresyon,Anksiyete,Bipolar Bozukluk,OKB,Sosyal Fobi,Somatoform Bozukluklar,Yeme Bozuklukları alanında çalışmakta ve Diyet-Motivasyon görüşmeleri ile destek sağlamaktadır. Ayrıca çocuklara uygulanan Frostig Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Testi ,Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi ,Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi, Bir Aile Çiz Testi Porteus Labirentleri Zeka Testi, Kent E.G.Y Testi, Catel 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi , Hiperaktivite Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Test eğitim ve uygulama sertifikalarına sahiptir. Bilişsel Davranışçı terapi ve Şema terapi alnlarında uzmanlaşmaya devam etmektedir. Yüksek lisans öğrenimi boyunca çoğu nöropsikiyatrik ve kişilik testlerinin eğitimlerini (MMPI Test Uygulaması(2014),TAT(2014),CAT(2014),WMS-R Sayı Menzili Alt Testi WAIS-R Sayı Menzili Alt Testi WMS-R Görsel Menzil Alt Testi Sürekli Performans Testi (CPT) WMS-R Zihinsel Kontrol Alt Testi WMS-R Mantıksal Bellek Alt Testi Sözel Akıcılık Testi, İz Sürme Testi,Stroop Testi,Luria Ardışık Çizimler Testi ,Yap-Yapma Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST) ) tamamlamıştır.