0(212) 219 19 30 info@neayasam.com

InnerSpeak Seansları

InnerSpeak™ (İç Benlikle Konuşma Yöntemi) Nedir?

InnerSpeak™ psikolog, eğitmen ve şifacı Jean Adrienne Miller tarafından ilahi ilhamla geliştirilmiş bir bütünsel şifa yöntemidir. InnerSpeak™ İç Benliğimizde var olan ve arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açarak öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen blokajların, Yüksek Benliğimizin rehberliğinde, 144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca ve huzurlu bir biçimde arındırılmasını sağlar. Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar, genellikle bilinçaltımızda bir yerlerde saklanmış çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait eski, uygun olmayan, yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri, bizim şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel evrenlerdeki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir. InnerSpeak™ bizi etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin tespit edilerek etkinin kaynağında arındırılmasını ve böylece bizim yaşamımızın bu etkiden özgürleşerek şifalanmasını ve gerçekliğimizin değişmesini sağlar.

 

InnerSpeak™ Nerelerde Kullanılabilir?

* Yaşamımızın sorun yaşadığımız veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,

* Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,

* Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),

* Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,

* Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,

* Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

 

 

InnerSpeak™ seansları nasıl gerçekleşir?

InnerSpeak™ seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. InnerSpeak™

seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

InnerSpeak™ seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. InnerSpeak™ seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve InnerSpeak™ seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte InnerSpeak™ yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir terapi yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. InnerSpeak™ seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.