0(212) 219 19 30 info@neayasam.com

HOLİSTİK SAĞLIK

22Holistik Tıp; İnsanı klasik tıbbın kabul ettiği gibi sadece fiziksel düzeyde değil  farklı enerjisel boyutlarıyla ele alan yaklaşımın genel adıdır. Holistik sözcüğüİngilizce “Wholistic” sözcüğünden Türkçe’ye kazandırılmıştır ve tam olarak Türkçe karşılığı “Bütüncül”dür. Burada sözü edilen bütünsellik; ruh, zihin ve beden 3’lüsünün, insanın bütününü oluşturan temel bileşenler olarak kabul edilmesidir.
Holistik Yaklaşım insanı fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal seviyelerde ayrı ayrı ancak birbiriyle olan ilişkileri açısından bir bütün olarak ele alır; hastalıkları değil hastanın kendisini baz alarak çözüm üretmeyi hedefler. Böylece problemin asıl kaynağını bulmaya ve tam bir iyileşmeye olanak sağlanabilir.
Klasik tıbbın hastalıklara ve iyileşmeye olan bakış açısı yalnızca semptomları yani hastalık belirtilerini yok etmeyi amaçladığı için yetersiz kalmaktadır. Holistik Tıpta ise dışarıda olan her şeyin –hastalıklar dahil- içte olagelenin sadece bir yansıması olduğu varsayılmaktadır. Çünkü tüm hastalıklar kuantum presipleri çerçevesinden bakıldığında en temelinde bir takım zihinsel ve duygusal faaliyetlerin fizik bedenimiz üzerindeki yansımalarıdır. Hastalanmamız aslında bize değiştirmemiz gereken bir zihin yapısını işaret etmekten daha fazlası değildir.