0(212) 219 19 30 info@neayasam.com

Access Bars

33

Doğduğunuz andan itibaren ailemiz, akrabalarımız, çevremiz, öğretmenlerimiz ve toplumumuz
tarafından, aslında bize ait olmayan çeşitli yargılarla ve kodlamalarla donatılıyoruz.
Ve biz kendi gerçeğimizi, aslında kim olduğumuzu unutuyoruz.
Yargılar her zaman hayatımızda sınırlamalar yaratıyor ve bunlarla yaşamaya çalışırken
bunun sıkışıklığını hissedip anlam veremiyoruz. Yargılar ise kutupluluğu getiriyor.
KUTUPLAŞMA, “bu doğru, şu yanlış… o haklı, diğeri haksız…” bir şeyleri oldukları gibi
görmemizi engeller, işte bu nedenle de değiştirmek istediklerimizi değiştiremeyiz.
Kutuplaşmaya olan bağımlılığımız, bu yaşamımızda var olan en güçlü bağımlılıktır.
Bu gerçekliğin travması ve draması, karışıklığı ve entrikasından işlev yapmamızı devam ettirir.
Access‛in araçları bize bu kısıtlamaları tamamıyla temizleme şansı veriyor.
SİZE AİT OLMAYAN VE SİZE HİZMET ETMEYEN NE VARSA ONLARDAN
ÖZGÜRLEŞMEYE HAZIR MISINIZ? KENDİN OL. DÜNYAYI DEĞİŞTİR !